PROGRAMA DE AXUDAS

 

A Academia Galega de Teatro convoca o programa de axudas para a asistencia ao congreso dirixido ás/aos participantes. Aínda sendo unha convocatoria aberta, o obxectivo principal é apoiar e fomentar a investigación no campo dos estudos teatrais daqueles colectivos cunha restrición económica máis acusada, especialmente no caso do estudantado e a mocidade investigadora.

 

Formulario de solicitude

Prazo de solicitude: até o 02 de decembro 2019

Notificación: 09 de decembro de 2019

 

Documentación para axuntar no correo xunto co formulario a secretaria@congresodoteatro.gal :

estudantado: matrícula de estudos (de grao ou posgrao) e carta de referencia

persoas desempregadas: tarxeta de desemprego

 

Texto da convocatoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA