ANIMATE A PARTICIPAR!

 

DESDE O  DÍA 27 DE MARZO DE 2019 FICA ABERTO O PRAZO PARA PRESENTAR PROPOSTAS DE COMUNICACIÓNS LIBRES.

CALENDARIO

 

Prazos de recepción de propostas de comunicacións libres

1º prazo

até 25 de xullo de 2019

2º prazo

até 25 de decembro de 2019

 

A Comisión comunicará a súa resolución antes dun mes segundo o prazo de envio. Se a resolución fose afirmativa:

Prazo de pagamento

 até o 25 de febreiro de 2020

Envío de orixinais de comunicacións

até o 28 de febreiro de 2020

 

Os orixinais axustaranse á normativa de publicacións do Consello da Cultura Galega accesíbel aquí.

 

  • As presentacións de comunicacións libres serán certificadas.
  • A extensión da presentación da comunicación non excederá dos 15 minutos.
  • Posteriormente á celebración do Congreso, a Comisión Científica proporá os títulos que considerar que deban ser publicados xunto coas conferencias e as comunicacións dos argüentes nunha edición en liña a cargo do Consello da Cultura Galega que contará con ISBN.
  • A proposta de publicación da Comisión Científica do Congreso marcará un prazo para a presentación da versión final da comunicación, que deberá responder ás normas de edición recollidas nesta web.
  • A extensión das versións finais das comunicacións non excederá en ningún caso os 20 folios, escritos a unha cara e será coherente coas normas de edición.
  • É aconsellable descargar  as normas de edición da páxina web do congreso para as ter en conta xa na elaboración das comunicacións. Esas normas pódense descargar aquí.

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA