CONFERENCIAS PLENARIAS

DÍA 7

 

EXPERIENCIA, ACTUALIDADE E MODELOS EXTERNOS

10:00  PLENARIO

Título:   O teatro galego proxectándose cara o século XXI: os desafios da poscrise.

Conferente: Cristina Domínguez (vicedirectora da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

Presentador: Eduardo Alonso Rodríguez (Academia Galega de Teatro)

 

DÍA 8

 

O TEATRO E OS PÚBLICOS

10:00  PLENARIO

Título:

Conferente: Domènec Reixach i Felipe (actor, director e xestor teatral)

Presentador: Damián Villalaín (Academia Galega de Teatro – ESADG)

 

DÍA 9

 

A CREACIÓN E OS SEUS PROCESOS

10:00  PLENARIO

Título:

Conferente: Carme Portaceli (directora de escena)

Presentador: Luma Gómez (Academia Galega de Teatro)

 

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA