COMISIÓN ORGANIZADORA

 

Presidenta

Imma António Souto (Academia Galega de Teatro)

 

Vicepresidente

Eduardo Alonso Rodríguez (Academia Galega de Teatro)

 

Secretario

Francisco Oti Ríos (Academia Galega de Teatro)

 

Vocales

Antonio Simón (Academia Galega de Teatro)

Francisco Javier Núñez Alonso (director CDG - AGT)

Luma Gómez (Academia Galega de Teatro)

Ricardo Simões (director artístico en Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana do Castelo)

Miguel Pernas Cora (Academia Galega de Teatro)

Gustavo Pernas Cora (†) (Academia Galega de Teatro)

Carlos Caetano Bíscainho Fernándes (Academia Galega de Teatro – UDC)

Xúlio Lago Alonso (Academia Galega de Teatro)

Diego Freire Fernández (Asociación de Actores y Actrices de Galicia)

Carlos Lorenzo (Asociación Galega de Profesionales de la Gestión Cultural)

Pilar López Pérez (Asociación Galega de Profesionales de la Gestión Cultural)

Cándido Pazó González (director de escena y dramaturgo)

Xavier Castiñeira Blanco (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia-AGT)

Roberto Pascual Rodríguez (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia - AGT)

Dolores Vilavedra (Consello da Cultura Galega - USC)

Diego Vázquez Meizoso (Asociación de Compañías “Escena Galega”)

Mercedes Castro (Asociación de Compañías "Escena Galega")

Jorge Rey Rivas (UNIMA Galicia - AGT)

Carlos Clemente Martínez Gallego (UNIMA Galicia - AGT)

Manuel Dasilva Díaz (FEGATEA)

Elisabete Pinto (directora do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana do Castelo)

Maria Filipowicz-Rudek (Uniwersytet Jagielloński, Cracovia)

Tiago Porteiro (Universidade do Minho, Braga)

Manuel Xestoso González (Academia Galega de Teatro)

 

 

 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA

 

Presidenta

Rosario Álvarez (presidenta do Consello da Cultura Galega)

 

Miembros

Manuel Lourenzo (miembro de honra)

Luís Álvarez Pousa (miembro de honra)

María Xosé Queizán (miembro de honra)

Manuel Vieites García (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

Laura Tato Fontaíña (Universidad da Coruña)

Burghard Baltrusch (Universidad de Vigo)

Anxo Abuín González (Universidad de Santiago de Compostela)

Iolanda Ogando González (Universidad de Extremadura)

Vítor Manuel Ferreira Ribeiro Moura (Universidade do Minho)

Alexandra Moreira da Silva (Université de Paris III / Universidade do Porto)

Fernando Matos de Oliveira (Universidade de Coimbra)

Eugénia Vasques (Escola Superior de Teatro e Cinema – Instituto Politécnico de Lisboa)

Carlinda Fragale Pate Núñez (Universidade do Estado de Río de Janeiro)

Maria Boguszewicz (Uniwersytet Warszawski, Varsovia)

Martín Veiga (Universidad de Cork, Irlanda)

Takekazu Asaka (Universidad de Tsudajuku, Toquio)

 

 

 

COLABORAN

 

Academia Galega de Teatro, Agadic (Agencia Gallega de las Industrias Culturales),  Asociación de Actores e Actrices de GaliciaAsociación de Actores y Actrices de Galicia, ADE (Asociación de Directores de Escena de España), Agencia Gallega de Turismo,  Asociación Galega de Profesionales de la Gestión Cultural, Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España), Biblioteca-Archivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Centro Dramático Galego, Ciudad de la Cultura de Galicia, Consello da Cultura Galega, Concello de Santiago de Compostela, Diputación Provincial da Coruña,  Escena Galega (Asociación de Compañías de Teatro de Galicia), Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Federación Galega de Teatro Aficionado (FEGATEA), Fundación SGAE,  Illa Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega da UDC, INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA-Galicia), Universidad de la Coruña, Universidad de Santiago de Compostela,Universidad de Vigo, Xunta de Galicia.

 

 

 

 Academia Galega de Teatro. Calle Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA