COMISIÓN ORGANIZADORA

 

Presidenta

Imma António Souto (Academia Galega de Teatro)

 

Vicepresidente

Eduardo Alonso Rodríguez (Academia Galega de Teatro)

 

Secretario

Francisco Oti Ríos (Academia Galega de Teatro)

 

Vogais

Antonio Simón (Academia Galega de Teatro)

Francisco Javier Núñez Alonso (director CDG - AGT)

Luma Gómez (Academia Galega de Teatro)

Ricardo Simões (director artístico no Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana do Castelo)

Miguel Pernas Cora (Academia Galega de Teatro)

Gustavo Pernas Cora (†) (Academia Galega de Teatro)

Carlos Caetano Biscainho Fernándes (Academia Galega de Teatro – UDC)

Xúlio Lago Alonso (Academia Galega de Teatro)

Diego Freire Fernández (Asociación de Actores e Actrices de Galicia)

Carlos Lorenzo (Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural)

Pilar López Pérez (Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural)

Cándido Pazó González (director de escena e dramaturgo)

Xavier Castiñeira Blanco (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia-AGT)

Roberto Pascual Rodríguez (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia - AGT)

Dolores Vilavedra (Consello da Cultura Galega - USC)

Diego Vázquez Meizoso (Asociación de Compañías “Escena Galega”)

Mercedes Castro (Asociación de Compañías "Escena Galega")

Jorge Rey Rivas (UNIMA Galicia - AGT)

Manuel Dasilva Díaz (FEGATEA)

Carlos Clemente Martínez Gallego (UNIMA Galicia - AGT)

Elisabete Pinto (directora do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana do Castelo)

Maria Filipowicz-Rudek (Uniwersytet Jagielloński, Cracovia)

Tiago Porteiro (Universidade do Minho, Braga)

Manuel Xestoso González (Academia Galega de Teatro)

 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA

 

Presidenta

Rosario Álvarez (presidenta do Consello da Cultura Galega)

 

Membros

Manuel Lourenzo (membro de honra)

Luís Álvarez Pousa (membro de honra)

María Xosé Queizán (membro de honra)

Manuel Vieites García (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

Laura Tato Fontaíña (Universidade da Coruña)

Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo)

Anxo Abuín González (Universidade de Santiago de Compostela)

Iolanda Ogando González (Universidade de Extremadura)

Vítor Manuel Ferreira Ribeiro Moura (Universidade do Minho)

Alexandra Moreira da Silva (Université de Paris III / Universidade do Porto)

Fernando Matos de Oliveira (Universidade de Coimbra)

Eugénia Vasques (Escola Superior de Teatro e Cinema – Instituto Politécnico de Lisboa)

Carlinda Fragale Pate Núñez (Universidade do Estado de Río de Janeiro)

Maria Boguszewicz (Uniwersytet Warszawski, Varsovia)

Martín Veiga (Universidade de Cork, Irlanda)

Takekazu Asaka (Universidade de Tsudajuku, Toquio)

 

 

COLABORAN

 

Academia Galega de Teatro, Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Asociación de Actores e Actrices de Galicia,  ADE (Asociación de Directores de Escena de España),  Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Axencia Galega de Turismo, Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España), Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Centro Dramático galego, Cidade da Cultura de Galicia, Concello de Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Deputación Provincial da Coruña,  Escena Galega (Asociación de Compañías de Teatro de Galicia), Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA), Fundación SGAE, Illa Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega da UDC, INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA-Galicia), Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Xunta de Galicia.

 

 

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA