PRESENTACIÓNS

 

DÍA 7

 

18:00 INFORME SOBRE O TEATRO GALEGO: CREADORES, XESTORES E PÚBLICOS.

          Observatorio da Cultura Galega / Consello da Cultura Galega. Håkan Olof Casasres Berg. 

         

 

          AS LIÑAS A SEGUIR POLO CDG CO 2030 NO HORIZONTE.

          Centro Dramático Galego. Francisco Javier Núñez Alonso, director do CDG

 

 

 

DÍA 8

 

18:00 DRAMATURGA 20. 11 TEXTOS BREVES.

          Dramaturga 

 

          PRESENTACIÓN DA BIBLIOTECA ARQUIVO TEATRAL "FRANCISCO PILLADO MAYOR"

          Laura Tato (Universidade da Coruña)

 

          PRESENTACIÓN DA COLECCIÓN DE TEXTOS BILINGÜE PREMIOS DE TEATRO RAFAEL DIESTE"

          Carlos Rodríguez Alonso, vicesecretario xeral da ADE

 

          PRESENTACIÓN DA APLICACIÓN WEB TEATRODEOBXECTOSDEGALICIA.COM

          José Breijo Vidal “Topo” (UNIMA-Galicia)

 

 

DÍA 9

 

18:00 CAMIÑO ESCENA NORTE

          Diego V. Meizoso, xerente de Escena Galega e coordinador do proxecto.

 

          PRESENTACIÓN DA COLECCIÓN DE TEXTOS TEATRAIS DITEATRO DE EDICIÓNS POSITIVAS

          Francisco Macias Macias, Edicións positivas

 

          O FONDO TEATRAL MARÍA CASARES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CANGAS

          Antón Lamapereira

 

          MUNDO ESCÉNICO: COMUNIDADE E PLATAFORMA DIXITAL DAS ARTES ESCÉNICAS GALEGAS.

          Daniel Amós Rodríguez

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA