PUBLICACIÓN DOS TRABALLOS

 

Prevese a publicación electrónica dos traballos a través da publicación que realizará o Consello da Cultura Galega, con todas as garantías de propiedade intelectual e académicas.

As conferencias serán publicadas unha vez rematado o Congreso, para o que os conferentes enviarán os textos das súas conferencias ao enderezo electrónico: documentos@congresodoteatro.gal no prazo máximo dun mes a partires do remate do congreso.

Os relatorios dos argüentes serán publicados na páxina do congreso www.congresodoteatro.gal unha vez rematado o prazo de recepción. Dito prazo remata o día 15 de xaneiro de 2020. Os orixinais deberán ser enviados ao correo: documentos@congresodoteatro.gal

Unha vez recibidos, e despois do 15 de xaneiro de 2020, os textos serán publicados na páxina web do congreso: www.congresodeteatro.gal da que serán retirados ao remate do congreso, para seren adaptados ou corrixidos polos autores no prazo dun mes para a súa edición en formato dixital e con garantías académicas polo Consello da Cultura Galega.

A comisión científica proporá a publicación das comunicacións que considere oportuno.

 

 

Véxanse as normas de orixinais para a edición aquí

A Academia Galega de Teatro non descarta estudar e valorar a conveniencia de procurar unha edición física dos textos.

 

PUBLICACIÓNS ACTUAIS

 

PROGRAMA COMPLETO

PROGRAMA DE SESIÓNS

NORMAS DE PUBLICACIÓN

PRIMEIRO ENCONTRO DO TEATRO PROFESIONAL

ASISTENTES EN SALAS

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA